Inschrijven/Prijzen

Online inschrijven

Je kunt je gemakkelijk inschrijven via ons registratie portaal, hier kun je overzichtelijk kiezen voor ons aanbod. Dit portaal bevindt zich bij MomoYoga. Via deze link kun je je inschrijven.

Schrijf je hier in

Prijzen Yogalessen

  • Online leskaart €12,-
  • 7 dagen Yoga retreat €1260,-
  • Workshopkaart: €39,-/49,-
  • Prive Retreat: €1760,-

Algemene Voorwaarden

~ Voor het boeken van yogareizen, online lessen of workshops kun je mailen naar info@Jasminyoga.eu

~ Door het aanmelden voor een yogaretreat en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

~ De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het retreat voldaan te zijn. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang van het retreat dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Jasmin Yoga het recht de reservering te laten vervallen.

~ De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 4 weken voor aanvang, van de volledige deelnamekosten.

~ Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

~ Als deelnemers besluiten te annuleren, hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.

Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.

Tot 1 maand voor aanvang van het programma is geen restitutie mogelijk.

~ Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van het retreat te zijn doorgegeven.

~ Jasmin Yoga heeft het recht een retreat te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

~ Jasmin Yoga heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

~ Jasmin Yoga zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retreats en het verstrekken van de juiste informatie.

~ Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. Jasmin Yoga is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

~ Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Jasmin Yoga. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

~ De yoga-activiteiten zoals Jasmin Yoga die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

~ Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een yogales gemeld te worden. Mogelijk kan de docent de les hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

~ Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

~ Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Jasmin Yoga voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een retreat. 

~ De locaties zijn rookvrij en alcoholgebruik is tijdens een retraite niet toegestaan.

~ Jasmin Yoga is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

~ Jasmin Yoga heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.